Skip to main content

Culture and Creativity

Het huis van Robert Schuman, Scy-Chazelles, Frankrijk

Robert Schuman (1886-1963) wordt beschouwd als een van de stichters van de Europese Unie, een "vader van Europa". Met zijn verklaring van 9 mei 1950, die elk jaar als Europadag wordt herdacht, heeft hij de basis gelegd voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en voor alle Europese instellingen van daarna.

Het huis kocht hij in 1926. Vanaf zijn pensionering in 1960 woonde hij er permanent. Tegenwoordig is het een museum dat een groot aantal objecten bevat die aan Robert Schuman hebben toebehoord en die getuigen van zijn gehechtheid aan het Europese ideaal.

Lees meer in het verslag van het panel.