Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Projekt partnerski WORTH wspiera MŚP z sektora kreatywnego w podejmowaniu współpracy międzynarodowej mającej na celu opracowanie innowacyjnych produktów cechujących się ciekawym wzornictwem. Chodzi o stymulowanie wymiany i partnerstw między artystami, projektantami, rzemieślnikami, producentami i przedsiębiorstwami technologicznymi. Główne zasady, na których opiera się projekt, to m.in.: jakość doznania, w tym styl i estetyka, zdrowe i bezpieczne środowisko życia, zrównoważony rozwój i obieg zamknięty, a także włączenie społeczne i przystępność ceny. Zainicjowany w 2021 r. WORTH II jest kontynuacją sukcesu pierwszej edycji tego projektu realizowanej w latach 2017–2021. W drodze trzech zaproszeń do składania wniosków wybranych zostanie 200 partnerstw międzynarodowych.

Total budget
26,2 mld euro na program InvestEU
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Nie dotyczy
Who can apply
Za kwalifikujące się uznane zostaną wyłącznie wnioski spełniające następujące warunki: • Zarówno główni wnioskodawcy, jak i partnerzy powinni prowadzić działalność w sektorach związanych ze stylem życia, takich jak przemysł odzieżowo-tekstylny, obuwniczy, skórzano-futrzarski, meblowy i artykułów do dekoracji wnętrz / projektowania wnętrz / architektury, biżuterii i akcesoriów. • Powinni oni prowadzić działalność gospodarczą, taką jak projektowanie, produkcja/rzemieślnictwo lub rozwój technologii. • Muszą mieć siedzibę w państwie UE, w państwie stowarzyszonym z programem COSME lub w Wielkiej Brytanii. • Uczelnie wyższe, organizacje badawcze lub laboratoria projektowe mogą również uczestniczyć w projekcie, jeżeli jest to uzasadnione i o istotnym znaczeniu dla projektu.
No. of partners needed
Nie dotyczy
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
More info on the programme
Total initiative budget
Nie dotyczy
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
2
Need count
7