Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Z program LIFE sa spolufinancujú projekty v týchto oblastiach:
• adaptácia miest a územné plánovanie,
• odolnosť infraštruktúry,
• udržateľné hospodárenie s vodou v oblastiach náchylných na suchá,
• riadenie povodní a pobrežných zón
• odolnosť poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a cestovného ruchu,
• podpora najvzdialenejším regiónom EÚ, pokiaľ ide o ich pripravenosť na extrémne prejavy počasia, a to najmä v pobrežných oblastiach.

Z programu sa poskytujú granty na projekty využívajúce najlepšie postupy, pilotné a demonštračné projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu odolnosti voči zmene klímy.

Podprogram Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy prispieva k prechodu na udržateľné, energeticky účinné, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo založené na energii z obnoviteľných zdrojov. Uvedené činnosti prispejú k trvalo udržateľnému rozvoju.

Total budget
5,4 miliardy EUR
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
Výška grantov sa líši v závislosti od výzvy, ale pri štandardných akčných projektoch sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 1 do 4 miliónov EUR. Osobitné výzvy na predkladanie menších projektov sa pohybujú v rozmedzí od 70 000 EUR do 500 000 EUR.
Who can apply
Každá verejná alebo súkromná organizácia registrovaná v EÚ.
No. of partners needed
Aspoň jeden
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
More info on the programme
Total initiative budget
947 miliónov EUR
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
6
Need count
3