Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

V rámci programu LIFE sa z podprogramu Prechod na čistú energiu podporuje prechod na energeticky efektívne, klimaticky neutrálne a odolné hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch energie.

Financujú sa z neho koordinačné a podporné opatrenia, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu EÚ a sú zamerané na odstránenie prekážok na trhu, ktoré bránia sociálno-ekonomickému prechodu na udržateľnú energiu.

Do projektov sa budú zvyčajne zapájať viaceré malé a stredné zainteresované strany, rôzne subjekty vrátane miestnych a regionálnych verejných orgánov a neziskových organizácií, ako aj spotrebitelia.

Projekty sa budú realizovať v piatich oblastiach intervencií:
• budovanie vnútroštátneho, regionálneho a miestneho politického rámca na podporu prechodu na čistú energiu
• urýchlenie zavádzania technológií, digitalizácia, nové služby a obchodné modely a zlepšenie odborných zručností súvisiacich s touto oblasťou trhu
• prilákanie súkromného financovania do oblasti udržateľnej energie
• podpora rozvoja miestneho a regionálneho investičného projektu
• zapojenie a posilnenie postavenia občanov pri prechode na čistú energiu.

Total budget
5,4 miliardy EUR
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
Výška grantov sa líši v závislosti od výzvy, ale pri štandardných akčných projektoch sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 1 do 4 miliónov EUR. Osobitné výzvy na predkladanie menších projektov sa pohybujú v rozmedzí od 70 000 EUR do 500 000 EUR.
Who can apply
Návrh v rámci programu LIFE môže predložiť každá verejná alebo súkromná organizácia registrovaná v EÚ.
No. of partners needed
Aspoň jeden
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
More info on the programme
Total initiative budget
1 miliarda EUR
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
6
Need count
3