Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Projekt partnerskej spolupráce WORTH podporuje MSP pôsobiace v kreatívnom priemysle, aby spolupracovali na nadnárodnej úrovni s cieľom vyvíjať inovatívne a dizajnové výrobky, a podnecuje výmeny a partnerstvá medzi kreatívnymi ľuďmi, návrhármi, výrobcami, remeselníkmi a technologickými firmami. Zakladá sa na kľúčových zásadách, ako je kvalita skúseností vrátane štýlu a estetiky, zdravé a bezpečné životné prostredie, udržateľnosť a obehovosť, ako aj inklúzia, prístupnosť a cenová dostupnosť. Projekt WORTH II, ktorý bol spustený v roku 2021, nadväzuje na úspech prvej fázy (2017 – 2021). V rámci troch výziev na predkladanie návrhov bude vybraných 200 nadnárodných partnerstiev.

Total budget
26,2 miliardy EUR na program InvestEU
Dates
2021 – 2027
Grant / loan size
neuplatňuje sa
Who can apply
Za oprávnené sa považujú len návrhy, ktoré spĺňajú tieto podmienky: • Hlavní žiadatelia aj partneri by mali pôsobiť v odvetviach životného štýlu, ako sú textil/móda, obuv, kože/kožušiny, nábytok/bytové dekorácie/interiérový dizajn/architektúra, šperky a doplnky. • Mali by vykonávať obchodné činnosti v oblastiach, ako sú dizajn, výroba/remeslá alebo technologický vývoj. • Musia byť usadení v krajine EÚ, krajine pridruženej k programu COSME alebo v Spojenom kráľovstve. • Zapojiť sa môžu aj univerzity, výskumné organizácie alebo dizajnové laboratóriá, ak je to odôvodnené a relevantné pre projekt.
No. of partners needed
neuplatňuje sa
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Výzvy na predkladanie návrhov
More info on the programme
Total initiative budget
neuplatňuje sa
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
2
Need count
7