Skip to main content

Culture and Creativity

Utsatta grupper som migranter och flyktingar är fortfarande underrepresenterade och marginaliserade i de traditionella sociala medierna i Europa. Det är särskilt viktigt nu med tanke på situationen i Ukraina. Målet är att identifiera hur man kan främja inkluderande sociala medier i EU och att hjälpa utsatta grupper att skapa ett eget narrativ om flyktingarnas och migranternas roll i EU.

 
Projektets väntas göra följande: 
  • Ta fram relevanta och positiva narrativ om migration tillsammans med konstnärer och artister, influerare, infotainmentexperter, spelutvecklare, journalister, entreprenörer (eventuellt med invandrarbakgrund) inom digitala medier och migranterna själva.
  • Vidareutveckla eller ta fram nya samarbetsmetoder, ömsesidigt lärande och yrkesutbildning för migranter som bygger på den senaste digitala tekniken, t.ex. förstärkt verklighet, virtuell verklighet och artificiell intelligens. Syftet är att nå ut till fler i sociala medier och andra relevanta sammanhang, exempelvis infotainment, användargenererat innehåll på nätet och spel. 
  • Skapa nya eller bredda befintliga tvärvetenskapliga forum till stöd för migranternas egen kommunikation och skapa nya eller bredda befintliga ekosystem av sociala medier som tar upp ämnet. 
  • Driva eller integrera och berika plattformen från projektet ”Re:framing Migrants in the European Media”. 
Total budget
7,59 miljarder euro
Dates
2023
Grant / loan size
Upp till 490 500 euro för ett projekt.
Who can apply
De sökande (stödmottagare och anknutna enheter) måste vara rättsliga enheter (offentliga eller privata organ) och etablerade i något av EU-länderna (inklusive utomeuropeiska länder och territorier).

Följande sökande (eller en kombination av dem) får lämna in förslag:
- Vinstdrivande och ideella organisationer (privata eller offentliga).
- Myndigheter (nationella, regionala och lokala)
- Universitet, högskolor och andra utbildningsinstitutioner.
- Stiftelser och europeiska organisationer.
- Medieföretag.
- Forsknings-, teknik- och konstcentrum.

Andra enheter kan delta i andra roller i konsortiet, t.ex. som associerade partner, underleverantörer eller tredje parter som ger naturabidrag (se avsnitt 13).
No. of partners needed
Minst fyra
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Ansökningsomgångar
Total initiative budget
490 500 euro
Version
0.0.0
Sector count
2
Organisation count
5
Need count
6