Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají mladí začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných partnerských zemích.

Total budget
4,208 miliardy eur na program EU pro jednotný trh
Dates
2021–2027
Grant / loan size
od 30 000 eur do maximální výše 300 000 eur
Who can apply
Chcete-li začít podnikat, můžete se programu zúčastnit jako začínající podnikatel, pokud předložíte podnikatelský plán. Přihlásit se můžete i v případě, že máte celkově méně než 3 roky podnikatelské praxe.
No. of partners needed
Další informace naleznete v příručce o financování.
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k podávání návrhů
Total initiative budget
Rozpočet programu Erasmus pro mladé podnikatele (informace dosud nejsou k dispozici)
Version
0.0.0
Sector count
11
Organisation count
3
Need count
2