Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Investeringsaktiviteterne omfatter forskning, innovation, demonstration og digitale aktiviteter, herunder investeringer i markedsføring af nye produkter og teknologier. De omfatter også organisatorisk innovation og procesinnovation, herunder nye og innovative forretningsmodeller på forskellige områder. Områderne kan dække sektorer inden for bl.a. energi, energiintensiv industri, miljø, den blå økonomi, søfart, transport, sundhed, biovidenskab, bioteknologi, landbrugsfødevarproduktion, forsvar, rumteknologi og de kulturelle og kreative sektorer.

Total budget
26,2 mia. euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
De finansielle formidlere vil tilbyde skræddersyede finansieringsløsninger til interesserede ansøgere.
Who can apply
InvestEU-fonden er åben for:
• medlemmer af EFTA, som er medlemmer af EØS, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
• tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande i overensstemmelse med de generelle principper og betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer (som fastsat i de respektive rammeaftaler, associeringsrådsafgørelser eller andre formaliserede aftaler)
• lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, i overensstemmelse med de generelle principper og betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer
• andre tredjelande i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i en særlig aftale om tredjelandets deltagelse i et givet EU-program.
No. of partners needed
Ikke angivet.
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
How to access
Ansøgninger skal indsendes til særlige finansielle formidlere
Total initiative budget
Budget for politikområdet forskning, innovation og digitalisering: 6,6 mia. euro
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
3