Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

EIT's videns- og innovationsfællesskaber er partnerskaber, der samler virksomheder, forskningscentre og universiteter, og som har til formål at styrke samarbejdet og skabe miljøer, der fremmer kreative tankeprocesser og skaber grobund for innovation. Fællesskaberne bidrager til at udvikle innovative produkter og tjenesteydelser, starte nye virksomheder og uddanne en ny generation af iværksættere. EIT's kultur- og kreativitetsfællesskab skal levere innovative løsninger, der kan gøre forskellige sektorer og industrier stærkere og mere modstandsdygtige. Innovationsfællesskabet skal uddanne sektorens fremtidige iværksættere, støtte banebrydende projekter og levere innovative løsninger på sektorernes udfordringer. I en forslagsindkaldelse opfordres konsortier til at indsende deres idéer til det nye VIF under EIT's kultur- og kreativitetsfællesskab for at komme i betragtning til de finansieringsmuligheder, der tilbydes fra 2023. Organisationerne opfordres også til at deltage i en netværksplatform, hvor de kan lære mere om udviklingsprocessen bag EIT's kultur- og kreativitetsfællesskab, og til at skabe kontakt til mulige partnere til EIT's kommende forslagsindkaldelse.

Total budget
95,5 mia. euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
ikke relevant
Who can apply
Kun forslag, der opfylder følgende betingelser, vil blive betragtet som støtteberettigede:
• Det ansøgende konsortium skal omfatte mindst tre uafhængige partnerorganisationer, der er etableret i mindst tre forskellige medlemslande.
• Mindst to tredjedele af konsortiets partnerorganisationer skal være etableret i forskellige medlemslande.
• Det ansøgende konsortium skal omfatte mindst én videregående uddannelsesinstitution, én forskningsinstitution og én privat virksomhed.
• Forslaget skal indsendes af et konsortium med højst 50 partnere.
No. of partners needed
Mindst 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Indkaldelser af forslag
Total initiative budget
ikke relevant
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
4
Need count
4