Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

S+T+ARTS on verkkoalusta, jonka avulla halutaan lähentää teknologiaa ja taiteellista toimintaa ja samalla ratkaista Euroopan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä haasteita. Sillä tuetaan luovempien, osallistavampien ja kestävämpien teknologioiden kehittämistä taiteilijoiden, tieteentekijöiden, insinöörien ja tutkijoiden yhteistyöllä. Ohjelman avainajatuksena on, että taide, tiede ja teknologia voivat jokainen osaltaan hyötyä näkökulmien jakamisesta, ja tällä tavoin avataan tutkimukselle ja yrityksille uusia uria.

S+T+ARTS ohjelman eri pilarit tarjoavat

  • residenssejä, joiden avulla syvennetään tiedon jakamista ja yhteistyötä
  • akatemioita, joiden päätehtävänä on kuroa umpeen taiteen ja teknologian välistä kuilua koulutuksen avulla
  • alueellisia keskuksia, joiden avulla aloitteita laajennetaan paikalliselle tasolle
  • temaattisia pilottihankkeita ja palkintoja, joilla tuetaan erittäin innovatiivisia teknologioita, jotka on kehitetty yhteistyössä taiteilijoiden kanssa ja joissa päähuomion kohteena ovat tämän päivän haasteet.
Total budget
95,5 miljardia euroa Horisontti Eurooppa -ohjelmalle
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Who can apply
Kunkin toimen kelpoisuusvaatimukset kerrotaan ehdotuspyynnössä.
No. of partners needed
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Ehdotuspyynnöt
More info on the programme
Total initiative budget
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
7
Need count
6