Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Sastavnica programa InvestEU za MSP-ove olakšava pristup financiranju i sredstvima za MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, uključujući inovativna poduzeća i ona koja posluju u kulturnim i kreativnim sektorima, kao i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Nudi i mogućnost potpore u obliku kapitala MSP-ovima koji prema pravilima o državnim potporama nisu bili u teškoćama na kraju 2019., ali im od tada prijete znatni rizici zbog krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19.

Total budget
Proračunsko jamstvo EU-a za 6,9 milijardi EUR od ukupnog proračunskog jamstva za InvestEU u iznosu od 26,2 milijarde EUR
Dates
2021. – 2027.
Grant / loan size
Financijski posrednici zainteresiranim će podnositeljima zahtjeva ponuditi prilagođena rješenja za financiranje.
Who can apply
MSP-ovi i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u skladu s definicijama iz Uredbe o programu InvestEU 2021/523 od 24. ožujka 2021.
No. of partners needed
Nije primjenjivo
Organisation
Name of the programme or initiative
How to access
Podnesite zahtjev lokalnim financijskim institucijama čiji su financijski proizvodi pokriveni jamstvom EU-a.
Total initiative budget
Proračunsko jamstvo EU-a za 26,2 milijarde EUR
Version
0.0.0
Sector count
11
Organisation count
1
Need count
4