Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP) teminėmis programomis remiami veiksmai, susiję su JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimu pasauliniu lygmeniu. Prioritetinės temos yra šios: žmogaus teisės ir demokratija, pilietinė visuomenė, stabilumas ir taika, taip pat pasauliniai iššūkiai, tokie kaip sveikata, švietimas ir mokymas, moterys ir vaikai, darbas, socialinė apsauga, kultūra, migracija ir klimato kaita.

Total budget
79,5 mlrd. EUR
Dates
2021–2027 m.
Grant / loan size
Žr. kvietimą teikti pasiūlymus
Who can apply
Tinkamumo kriterijai skiriasi priklausomai nuo atskirų veiksmų.
No. of partners needed
Daugiau informacijos rasite finansavimo vadove.
Type of support
How to access
Priklauso nuo konkrečių programų / veiksmų
Total initiative budget
6,36 mlrd. EUR
Version
0.0.0
Sector count
8
Organisation count
3
Need count
4