Skip to main content

Culture and Creativity

Ar šo finansējumu atbalsta projektus, kuru gaitā paredzēts tulkot, izdot, izplatīt un reklamēt daiļliteratūru. Mērķi ir šādi:

  • paplašināt Eiropas literāro darbu starptautisko apriti un daudzveidību;
  • Eiropas literatūrai rast jaunus lasītājus ES un ārpus tās;
  • uzlabot grāmatizdošanas nozares konkurētspēju.

Maza mēroga projektos var ierosināt līdz pat 10 grāmatu tulkošanu.

Vidēja mēroga projektos var ierosināt līdz pat 20 grāmatu tulkošanu.

Šī finansēšanas iespēja nodrošina atbalstu projektiem kultūras un radošajās nozarēs. Atbalsts var tikt sniegts plašam aktivitāšu un iniciatīvu klāstam, kā arī plašam pieteikumu iesniedzēju lokam. Atbalsts ir paredzēts projektiem, kas ietver starpvalstu sadarbību kultūras jomā un palīdz sekmēt Eiropas mākslas darbu radīšanu un mākslinieku apriti transnacionālā līmenī. Uzsvars tiek likts arī uz tādu projektu finansēšanu, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās nozares un palīdz tām attīstīt talantus, ieviest jauninājumus, plaukt un radīt darbavietas un izaugsmi.

Izmēģinājuma projekta mērķis ir palīdzēt veidot funkcionējošu publisko telpu, kur iedzīvotāji var uzzināt jaunumus un skatīt dokumentālās filmas formātā, kas ir piemērots mūsdienu auditorijai un nepieciešams dalībai Eiropas demokrātiskajā dzīvē savā valstī un pāri robežām. Uzmanība tiek vērsta uz tādiem izaicinājumiem kā dažu ietekmīgu ārpus Eiropas bāzētu televīzijas un video ziņu platformu un korporāciju dominējošais stāvoklis Eiropas publiskajā sfērā un patērētāju mainīgā attieksme pret informatīvi izklaidējošiem formātiem.

ES misijas ir Komisijas koordinēti centieni apvienot nepieciešamos resursus — finansēšanas programmas, politiku un noteikumus, kā arī citus pasākumus. Misiju mērķis ir arī mobilizēt un aktivizēt publiskā un privātā sektora dalībniekus, piemēram, ES dalībvalstis, reģionālās un vietējās pašvaldības, pētniecības institūtus, lauksaimniekus un zemes apsaimniekotājus, uzņēmējus un investorus, lai radītu reālu un ilgstošu ietekmi. Uzdevumi tieši iesaistīs iedzīvotājus, lai palīdzētu sabiedrībai pieņemt un ieviest jaunus risinājumus un pieejas.

Programma Eiropas inovācijas ekosistēmas (EIE) ir daļa no programmas “Apvārsnis Eiropa” un tās mērķis ir radīt savienotākas, iekļaujošākas un efektīvākas inovācijas ekosistēmas un atbalstīt uzņēmumu paplašināšanu, kā noteikts jaunajā Eiropas Inovācijas programmā.

Inovācijas ekosistēmas

Darbības mērķis ir attīstīt dialogu ar Eiropas jauniešiem, piedāvājot viņiem īpaši izveidotu tiešsaistes vidi, kurā apkopots pārdomas rosinošs saturs par aktuāliem jautājumiem. Tas dotu iespēju jauniešiem no visas Eiropas salīdzināt viedokļus, apspriesties un uzzināt, kā viņu intereses sasaistās ar citās dalībvalstīs dzīvojošu Eiropas jauniešu interesēm un attiecīgajām Eiropas Savienības iniciatīvām.

Programmas “Radošā Eiropa” Starpnozaru atzara mērķis ir veicināt starpnozaru aktivitātes, kuru mērķis ir pielāgoties strukturālajām un tehnoloģiskajām pārmaiņām, ar ko saskaras mediji, tostarp sekmējot brīvu, daudzveidīgu un plurālistisku mediju vidi, kvalitatīvu žurnālistiku un medijpratību, tostarp digitālajā vidē.

Šis uzaicinājums pievērsīs uzmanību mediju problēmām un iespējām starptautiskā mērogā. 
Neaizsargātu grupu, piemēram, migrantu un bēgļu, atspoguļojums medijos un pamanāmība Eiropā plaši izmantotos sociālos medijos joprojām ir neliela, īpaši ņemot vērā situāciju Ukrainā. Mērķis joprojām ir noteikt veidus, kā Eiropā veicināt iekļaujošus sociālos medijus, un palīdzēt šīm grupām veidot savus vēstījumus par bēgļu un migrantu vietu un lomu Eiropas sabiedrībā un kopienās.

 

Atbalsts Eiropas filmu projektu kataloga izstrādei tiek piedāvāts ar mērķi veicināt Eiropas valstu ar zemu ražošanas kapacitāti (LCC grupa A un LCC grupa B) neatkarīgo filmu studiju konkurētspēju un stiprināt to ekonomisko nozīmi tirgū.


Atbalsts tiks sniegts neatkarīgām Eiropas filmu studijām, kas spēj izstrādāt 2 līdz 3 audiovizuālo darbu projektus spēlfilmu, animācijas un radošo dokumentālo filmu jomā.

Subscribe to Dotācijas