Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Il-Laboratorju tal-Innovazzjoni Kreattiva se jinċentiva lill-atturi mis-setturi kulturali u kreattivi kollha biex ifasslu u jittestjaw soluzzjonijiet diġitali innovattivi b’impatt potenzjali pożittiv fit-tul fuq diversi setturi kulturali u kreattivi.

Il-Laboratorju se jiffaċilita l-ħolqien ta’ soluzzjonijiet innovattivi (eż. għodod, mudelli u metodoloġiji) li jistgħu japplikaw għas-settur awdjoviżiv u tal-inqas settur kreattiv u/jew kulturali ieħor. Is-soluzzjonijiet għandhom ikunu faċilment replikabbli u jkollhom potenzjal ta’ penetrazzjoni tas-suq.

Għall-finijiet ta’ ċarezza, il-proġett mhux bilfors irid ikun applikabbli immedjatament għas-settur awdjoviżiv iżda wieħed li faċilment jista’ jiġi replikat f’dan is-settur.

Għall-finijiet tas-sejħa ta’ din is-sena, qed jiġi adottat ukoll approċċ tematiku biex jiġi żgurat li l-proġetti li jindirizzaw l-objettivi ta’ politika ta’ Ewropa Kreattiva jiġu ppremjati.

Għall-ewwel sena tal-Laboratorju tal-Innovazzjoni Kreattiva, iż-żewġ temi li se jiġu koperti speċifikament huma l-ekoloġizzazzjoni fis-setturi kreattivi u kulturali, u għodod edukattivi innovattivi biex jiġu indirizzati suġġetti soċjetali rilevanti bħad-diżinformazzjoni.

Total budget
€2.44 biljun
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
Iċċekkja għas-sejħa għall-proposti
Who can apply
Il-proposta trid tiġi sottomessa minn konsorzju magħmul minn tal-inqas 3 organizzazzjoni legali li jkunu ġejjin minn tal-inqas 2 pajjiżi differenti li jipparteċipaw fil-Programm Ewropa Kreattiva.
Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom jippreżentaw firxa wiesgħa ta’ għarfien espert f’diversi setturi kulturali u kreattivi, inkluż fis-settur awdjoviżiv.
Organizzazzjonijiet (kumpaniji privati, organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ, assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet tal-karità, fondazzjonijiet, muniċipalitajiet/Kunsilli tal-Bliet/awtoritajiet pubbliċi, Universitajiet, istituzzjonijiet edukattivi, ċentri ta’ riċerka, eċċ.), stabbiliti f’wieħed mill-pajjiżi parteċipanti fil-Programm Ewropa Kreattiva u li huma proprjetà diretta jew b’parteċipazzjoni maġġoritarja, ta’ ċittadini minn tali pajjiżi.
Meta kumpanija tkun elenkata pubblikament, il-post tal-borża uffiċjali se jiġi meqjus bħala dak li jiddetermina n-nazzjonalità tagħha.
No. of partners needed
Tal-inqas 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Sejħiet għall-proposti
Total initiative budget
Laboratorju tal-Innovazzjoni Kreattiva - sejħa 2021 għal referenza: €6.3 miljun
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
9