Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

It-tieqa għall-SMEs InvestEU tiffaċilita l-aċċess għall-finanzi u d-disponibbiltà tagħhom primarjament għall-SMEs u l-kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja, inklużi dawk innovattivi u dawk li joperaw fis-setturi kulturali u kreattivi, kif ukoll għall-kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja. Bara minn hekk, din toffri appoġġ kapitali lil SMEs li ma kinux f’diffikultà f’termini ta’ għajnuna mill-Istat fi tmiem l-2019, iżda li minn dak iż-żmien ’l hawn qed iħabbtu wiċċhom ma’ riskji sinifikanti minħabba l-kriżi kkaġunata mill-pandemija tal-COVID-19

Total budget
Garanzija tal-Baġit tal-UE ta’ €6.9 biljun mill-garanzija totali tal-baġit InvestEU tal-UE ta’ €26.2 biljun
Dates
2021 - 2027
Grant / loan size
L-intermedjarji finanzjarji se joffru soluzzjonijiet ta’ finanzjament imfassla apposta lill-applikanti interessati.
Who can apply
L-SMEs u l-kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja skont id-definizzjonijiet li jinsabu fir-Regolament InvestEU, 2021/523 tal-24 ta’ Marzu 2021.
No. of partners needed
mhux applikabbli
Name of the programme or initiative
How to access
Applika mal-istituzzjonijiet finanzjarji lokali tiegħek li l-prodotti finanzjarji tagħhom huma koperti mill-garanzija tal-UE.
Total initiative budget
Garanzija tal-Baġit tal-UE ta’ €26.2 biljun
Version
0.0.0
Sector count
11
Organisation count
1
Need count
4