Skip to main content

Culture and Creativity

Slot Hambach, Duitsland

European Heritage Label Site, Hambach - Germany

Het middeleeuwse kasteel van Hambach kreeg in de negentiende eeuw een bijzondere betekenis, toen na een periode van onderdrukking op 27 mei 1832 ongeveer 30.000 mensen uit heel Duitsland bij het slot samenkwamen voor een politieke manifestatie, die de geschiedenis zou ingaan als het Hambacher Fest.

Geïnspireerd door recente revoluties in Frankrijk en Polen, werd er gepleit voor grondrechten, politieke vrijheid, gelijkheid, tolerantie en democratie in Duitsland en in heel Europa, waardoor het slot een symbool werd van de strijd voor burgerrechten in Europa.

Lees meer in het verslag van het panel.