Skip to main content

Culture and Creativity

Hambahas pils Vācijā.

European Heritage Label Site, Hambach - Germany

Viduslaikos celtā Hambahas pils IXX gadsimtā ieguva īpaši svarīgu nozīmi. Pēc politisku represiju posma aptuveni 30 000 cilvēku no Vācijas, Francijas un Polijas 1832. gada 27. maijā sapulcējās pilī, lai svinētu Hambahas svētkus (Hambacher Fest).

Svētku dalībnieki savos izteikumos atbalstīja pamattiesības un politiskās brīvības, kā arī vienlīdzību, toleranci un demokrātiju Vācijā un Eiropā, padarot pili par simbolu cīņai par pilsonisko brīvību Eiropā.

Par vietas atlasi uzziniet vairāk žūrijas ziņojumā.