Skip to main content

Culture and Creativity

Objekti, kam piešķirta Eiropas mantojuma zīme

Objektiem, kam piešķirta Eiropas mantojuma zīme, ir svarīga nozīme mūsdienu Eiropas veidošanā. Aptverot laikposmu no civilizācijas pirmsākumiem līdz mūsdienu Eiropai, šie objekti cildina un simbolizē Eiropas ideālus, vērtības, vēsturi un integrāciju.

Kopš 2013. gada tiek izvēlēti objekti, kam ir simboliska vērtība, ņemot vērā to nozīmi Eiropas vēsturē un to piedāvātās darbības. Šīs vietas tuvina Eiropas Savienību un tās iedzīvotājus.

Eiropas mantojuma zīmes unikalitāte

Eiropas mantojuma zīmei ir dažas atšķirības salīdzinājumā ar UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu.

Eiropas mantojuma zīmes objekti iedzīvina Eiropas vēstījumu un tā pamatā esošo vēsturi.

Eiropas mantojuma zīmes objekti popularizē Eiropas simboliskās vērtības un šo objektu lielo nozīmi Eiropas vēsturē un kultūrā. Tie arī piedāvā vērtīgus izglītojošus pasākumus, jo īpaši jauniešiem.

Eiropas mantojuma zīmes objektus var aplūkot atsevišķi vai kā daļu no tīkla. Apmeklētāji var patiesi apjaust, cik plašas un vērienīgas ir Eiropas piedāvātās iespējas un sasniegumi.

Objekti, kam piešķirta zīme

Ir izvēlēti 60 objekti.