Skip to main content

Culture and Creativity

Lokality so značkou „Európske dedičstvo“

Miesta európskeho dedičstva predstavujú míľniky vo vývoji súčasnej Európy. Tieto lokality, pochádzajúce z čias zrodu civilizácie až po Európu, ako ju poznáme dnes, sú oslavou a symbolom európskych ideálov, hodnôt, dejín a integrácie.

Tieto lokality sa vyberajú od roku 2013 pre ich symbolickú hodnotu, úlohu, ktorú zohrali v dejinách Európy, či aktivity, ktoré ponúkajú. Zbližujú Európsku úniu a jej občanov.

Jedinečnosť značky „Európske dedičstvo“

Značka „Európske dedičstvo“ sa v niečom líši od Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Lokalitami so značkou „Európske dedičstvo“ ožívajú európske príbehy a dejiny s nimi spojené.

Lokality so značkou „Európske dedičstvo“ sa zameriavajú na podporu symbolických európskych hodnôt a významnej úlohy týchto miest v dejinách a kultúre Európy. Takisto ponúkajú hodnotné vzdelávacie aktivity, a to najmä pre mladých ľudí.

Lokality so značkou „Európske dedičstvo“ možno navštíviť ako samostatné miesta alebo ako súčasť siete. Návštevníci pocítia skutočnú šírku a rozsah toho, čo Európa ponúka a čo dosiahla.

Lokality, ktorým bola pridelená značka „Európske dedičstvo“

Bolo určených 60 miest.