Skip to main content

Culture and Creativity

Zámok Kynžvart – miesto diplomatických stretnutí (Česká republika)

Zámok Kynžvart, ktorý sa nachádza na západe Českej republiky, je obklopený historickým parkom s rozlohou 293 hektárov. V prvej polovici 19. storočia zámok prestaval rakúsky kancelár, knieža Klemens von Metternich (1773 – 1859). Metternich prispel veľkou mierou do významných zbierok Metternichovcov, najmä knižnice európskeho významu vrátane pozoruhodnej zbierky dagerotypov (najstaršie druhy fotografií) a kabinetu kuriozít. Zbierky sú do dnešného dňa v celku a sú verejnosti úplne prístupné.

Zámok je pre verejnosť otvorený od roku 1928. V roku 1840 bol centrom diplomatickej iniciatívy – návrhu Ligy mieru. Tento návrh predstavoval dôležitý moment v snahe nájsť trvalú mocenskú rovnováhu v Európe.

Zámok Kynžvart vďaka tomu, že patril veľmi dobre známej historickej osobnosti kancelárovi Metternichovi, bol miestom mnohých diskusií a rokovaní európskej diplomacie. Zámok predstavuje pamätné miesto európskej diplomacie, usilujúcej sa nájsť rovnováhu medzi hlavnými európskymi štátmi. To je aj hlavné posolstvo tejto lokality, skôr než osobná historická angažovanosť Metternicha, ktorého rola by mala byť predmetom kritickej diskusie.