Skip to main content

Culture and Creativity

Kynžvart slott – en diplomatisk mötesplats (Tjeckien)

Kynžvart slott, som ligger i västra Tjeckien, är omgivet av en historisk park på 293 hektar. Under första hälften av 1800-talet byggdes slottet om av den österrikiska statskanslern, furste Klemens von Metternich (1773–1859). Han bidrog i stor utsträckning till familjen Metternichs gedigna samlingar, i synnerhet biblioteket, som är av europeisk betydelse och innehåller en anmärkningsvärd samling dagerrotyper (tidiga fotografier) och ett kuriosakabinett. Samlingarna är än i dag intakta och är fullt tillgängliga för allmänheten.

Slottet har hållit öppet för allmänheten sedan 1928. År 1840 var det centrum för ett diplomatiskt initiativ – förslaget om en fredsallians, ett viktigt steg i försöken att nå en varaktig maktbalans i Europa.

Eftersom slottet ägdes av en mycket välkänd historisk person – statskansler Metternich – blev det en plats för många diskussioner och förhandlingar mellan europeiska diplomater. Slottet är en minnesplats för den europeiska diplomatin där fokus har legat på balans mellan de största europeiska staterna. Häri ligger platsens betydelse, snarare än Metternichs personliga roll i historien, vilken i sig bör vara föremål för kritisk diskussion.