Skip to main content

Culture and Creativity

Kynžvarti loss – diplomaatiliste kohtumiste paik (Tšehhi Vabariik)

Tšehhi lääneosas asuvat Kynžvarti lossi ümbritseb 293 hektari suurune ajalooline park. Austria kantsler, prints Klemens von Metternich (1773–1859) lasi 19. sajandi esimesel poolel lossi ümber ehitada. Kantsleril oli suur roll Metternichi perekonna tähelepanuväärsete kogude koostamisel, eelkõige suurepärase dagerrotüüpide (varajased fotod) kollektsiooni ja üleeuroopalise tähtsusega raamatukollektsiooni loomisel ning kurioosumite soetamisel. Kogud on tänase päevani terviklikult säilinud ning üldsusele täielikult kättesaadavad.

Alates 1928. aastast on loss olnud kõigile avatud. Diplomaatilisele areenile jõudis loss 1840. aastal seoses rahuliiga loomise ettepanekuga. See ettepanek oli olulise tähtsusega olukorras, kus otsiti võimalusi jõudude püsiva tasakaalu saavutamiseks Euroopas.

Tänu kantsler Klemens von Metternichi tuntusele toimusid paljud Euroopa diplomaatiat käsitlevad arutelud ja läbirääkimised kantslerile kuuluvas Kynžvarti lossis. Lossil on Euroopa diplomaatia ajaloos tähtis koht, siin on otsitud tasakaalu suurte Euroopa riikide mõjuvõimu vahel. Kavas on keskenduda pigem lossihoonele kui Metternichi osalusele ajaloolistes sündmustes, kelle isiklik rolli vajab veel kriitilist hindamist.