Skip to main content

Culture and Creativity

Замъкът „Кинжварт“ — място за провеждане на дипломатически срещи (Чешката република)

Замъкът „Кинжварт“, разположен в западната част на Чешката република, е заобиколен от исторически парк с площ от 293 хектара. През първата половина на 19-и век замъкът е възстановен от австрийския канцлер принц Клеменс фон Метерних (1773—1859 г.). Той има голям принос към значителните колекции на рода Метерних, по-специално библиотеката с европейско значение, включително забележителна колекция от дагеротипи (ранни снимки) и шкаф с чудновати предмети. Колекциите са останали неразделени до днес и са напълно достъпни за обществеността.

Замъкът е отворен за посещения от 1928 г. През 1840 г. той се намира в центъра на дипломатическа инициатива — предложението за Лигата за мир. Това предложение представлява важен момент в търсенето на траен баланс на силите в Европа.

Тъй като е собственост на много известна историческа личност — канцлера Метерних, замъкът „Кинжварт“ е място, където се провеждат многобройни дискусии и преговори на европейската дипломация. Замъкът представлява място, което е част от спомена за европейската дипломация, полагаща усилия да намери баланс между основните европейски държави. Това е важната черта на обекта, а не участието в историята на самия канцлер Метерних, чиято роля следва да бъде подложена на критично обсъждане.