Skip to main content

Culture and Creativity

Картографиране на подкрепата на ЕС за европейското културно наследство

Карфици във формата на знамето на ЕС върху глобус

За да отбележи Европейската година на културното наследство, Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия разработи редица интерактивни карти с цел да събере визуална информация във връзка с наследството.

Това уеб приложение съдържа информация за следните програми и инициативи:

  • Знак за европейско наследство
  • Европейски столици на културата
  • ЮНЕСКО — Списък на световното наследство в Европа
  • Информация за застрашеното наследство в Европа
  • Европейска цифрова библиотека
  • DiscoverEU
  • Обзор на градовете на културата и творчеството
  • Културни маршрути на Съвета на Европа

Културни съкровища

Приложението Cultural gems (Културни съкровища) картографира културни и творчески обекти в европейските градове. Приложението е разработено въз основа на Обзора на градовете на културата и творчеството, в който се оценяват постигнатите от тях резултати. Приложението, разработено от JRC, е безплатно и с отворен код.

Научете повече за Cultural Gems.