Skip to main content

Culture and Creativity

Mapiranje potpore EU-a kulturnoj baštini u Europi

Pribadače u obliku zastave EU-a na globusu

Kako bi proslavio Europsku godinu kulturne baštine, Zajednički istraživački centar (JRC) Europske komisije izradio je niz interaktivnih karata na kojima su prikazane vizualne informacije o baštini.

Ta aplikacija sadržava informacije o sljedećim programima i inicijativama:

  • oznaka europske baštine
  • europske prijestolnice kulture
  • popis svjetske baštine UNESCO-a u Europi
  • informacije o ugroženoj baštini u Europi
  • europska digitalna knjižnica
  • inicijativa DiscoverEU
  • pregled kulturnih i kreativnih gradova
  • kulturne rute Vijeća Europe.

Aplikacija Cultural Gems

Aplikacija Cultural Gems prikazuje kulturna i kreativna mjesta u europskim gradovima. Potekla je iz pregleda kulturnih i kreativnih gradova, u kojem se ocjenjuje uspješnost kulturnih i kreativnih gradova u Europi. Alat je besplatan i otvoren, a razvio ga je JRC.

Saznajte više o aplikaciji Cultural Gems.