Skip to main content

Culture and Creativity

Mapa wsparcia UE na rzecz dziedzictwa kulturowego w Europie

Pinezki tworzące kształt flagi UE na kuli ziemskiej

Z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej opracowało interaktywne mapy obrazujące kwestie związane z dziedzictwem.

W aplikacji internetowej można znaleźć informacje na temat następujących programów i inicjatyw:

  • znak dziedzictwa europejskiego
  • europejskie stolice kultury
  • lista światowego dziedzictwa UNESCO w Europie
  • informacje na temat zagrożonego dziedzictwa w Europie
  • europejska biblioteka cyfrowa
  • inicjatywa DiscoverEU
  • Monitor miast kultury i kreatywności
  • Szlaki kulturowe Rady Europy.

Cultural Gems

„Cultural Gems” to mapa miejsc związanych z kulturą i sztuką w europejskich miastach. Jest to program w ramach Monitora miast kultury i kreatywności, który ocenia wyniki miast kultury i kreatywności w Europie. Jest to bezpłatne narzędzie open source opracowywane przez JRC.

Więcej informacji na temat projektu Cultural Gems