Skip to main content

Culture and Creativity

Interaktivni prikaz podpore EU kulturni dediščini v Evropi

Bucike v obliki zastave EU na globusu

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) je za obeležitev evropskega leta kulturne dediščine razvilo vrsto interaktivnih zemljevidov za zbiranje vizualnih informacij o dediščini.

Ta spletna aplikacija vsebuje informacije o naslednjih programih in pobudah:

  • znak evropske dediščine
  • evropska prestolnica kulture
  • Unescov seznam svetovne dediščine v Evropi
  • informacije o ogroženi dediščini v Evropi
  • evropska digitalna knjižnica
  • DiscoverEU
  • obzornik kulturnih in ustvarjalnih mest
  • kulturne poti Sveta Evrope

Kulturni biseri

Kulturni biseri prikazujejo kulturne in ustvarjalne kraje v evropskih mestih. Gre za del obzornika kulturnih in ustvarjalnih mest, ki ocenjuje uspešnost kulturnih in ustvarjalnih mest v Evropi. Orodje je brezplačno in javno dostopno, razvija pa ga Skupno raziskovalno središče.

Več o kulturnih biserih.