Skip to main content

Culture and Creativity

Mapovanie podpory EÚ pre kultúrne dedičstvo v Európe

Špendlíky v tvare vlajky EÚ zapichnuté na glóbuse

Pri príležitosti oslavy Európskeho roka kultúrneho dedičstva vypracovalo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie súbor interaktívnych máp, ktoré zhromažďujú vizuálne informácie týkajúce sa dedičstva.

Táto webová aplikácia obsahuje informácie o týchto programoch a iniciatívach:

  • Značka „Európske dedičstvo“,
  • Európske hlavné mestá kultúry,
  • Zoznam svetového dedičstva UNESCO v Európe,
  • Informácie o ohrozenom dedičstve v Európe,
  • Európska digitálna knižnica,
  • Iniciatíva DiscoverEU,
  • Monitor kultúrnych a tvorivých miest,
  • Kultúrne trasy Rady Európy.

Aplikácia Cultural gems

Aplikácia Cultural gems mapuje kultúrne a tvorivé miesta v európskych mestách. Aplikácia vzišla z projektu Monitor kultúrnych a tvorivých miest, ktorý posudzuje výkonnosť kultúrnych a tvorivých miest v Európe. Tento nástroj je bezplatný a používa otvorený zdrojový kód, vyvinutý Spoločným výskumným centrom.

Viac o aplikácii Cultural gems.