Skip to main content

Culture and Creativity

Mapovanie podpory EÚ pre kultúrne dedičstvo v Európe

Pri príležitosti oslavy Európskeho roka kultúrneho dedičstva vypracovalo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie súbor interaktívnych máp, ktoré zhromažďujú vizuálne informácie týkajúce sa dedičstva.

Táto webová aplikácia obsahuje informácie o týchto programoch a iniciatívach:

  • Značka „Európske dedičstvo“,
  • Európske hlavné mestá kultúry,
  • Zoznam svetového dedičstva UNESCO v Európe,
  • Informácie o ohrozenom dedičstve v Európe,
  • Európska digitálna knižnica,
  • Iniciatíva DiscoverEU,
  • Monitor kultúrnych a tvorivých miest,
  • Kultúrne trasy Rady Európy.

Aplikácia Cultural gems

Aplikácia Cultural gems mapuje kultúrne a tvorivé miesta v európskych mestách. Aplikácia vzišla z projektu Monitor kultúrnych a tvorivých miest, ktorý posudzuje výkonnosť kultúrnych a tvorivých miest v Európe. Tento nástroj je bezplatný a používa otvorený zdrojový kód, vyvinutý Spoločným výskumným centrom.

Viac o aplikácii Cultural gems.