Skip to main content

Culture and Creativity

ES paramos kultūros paveldui Europoje planavimas

ES vėliavos formos segtukai ant gaublio

Siekdamas paminėti Europos kultūros paveldo metus, Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JRC) sukūrė interaktyvių žemėlapių, kad surinktų su paveldu susijusią vaizdinę informaciją.

Internetinėse programėlėse pateikiama informacija apie toliau nurodytas programas ir iniciatyvas

  • Europos paveldo ženklas
  • Europos kultūros sostinės
  • UNESCO Pasaulio paveldo Europoje sąrašas
  • Informacija apie Europos paveldą, kuriam kyla grėsmė
  • Europos skaitmeninė biblioteka
  • Iniciatyva „DiscoverEU“
  • Kultūros ir kūrybos miestų stebėjimo priemonė
  • Europos Tarybos kultūros keliai

Kultūros perlai

Pagal iniciatyvą „Kultūros perlai“ žemėlapyje pažymimos kultūros ir kūrybos vietos Europos miestuose. Ši iniciatyva sukurta pagal Kultūros ir kūrybos miestų stebėsenos priemonę, kurioje vertinami kultūros ir kūrybos miestų rezultatai. JRC sukurta priemonė yra laisvo naudojimo ir atvirojo kodo.

Daugiau informacijos apie „Kultūros perlus“.