Skip to main content

Culture and Creativity

Kartläggning av EU:s stöd till det europeiska kulturarvet

Knappnålar i form av EU-flaggan på en jordglob

Som ett led i Europaåret för kulturarv tog EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum fram en serie interaktiva kartor för att samla visuell information om kulturarvet.

Kartorna visar information om följande program och initiativ:

  • Europeiska kulturarvsmärket
  • Europeiska kulturhuvudstäder
  • Unescos världsarvlista för Europa
  • Information om hotade kulturarv i Europa
  • Europas digitala bibliotek
  • DiscoverEU
  • Kultur och kreativitet i städerna (mätverktyg)
  • Europarådets kulturvägar

Cultural Gems

Cultural Gems visar kulturella och kreativa platser i europeiska städer. Det är en avknoppning av verktyget för att mäta kultur och kreativitet i städerna i Europa. Verktyget är gratis och har öppen källkod. Det har tagits fram av gemensamma forskningcentrumet.

Läs mer om Cultural Gems