Skip to main content

Culture and Creativity

Mapování podpory EU pro kulturní dědictví v Evropě

Špendlíky ve tvaru vlajky EU na globusu

Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise vypracovalo u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví řadu interaktivních map s cílem shromáždit vizuální informace související s dědictvím.

Tato webová aplikace obsahuje informace o následujících programech a iniciativách:

  • označení „Evropské dědictví“
  • Evropská hlavní města kultury
  • seznam světového dědictví UNESCO v Evropě
  • informace o ohroženém dědictví v Evropě
  • evropská digitální knihovna
  • soutěž DiscoverEU
  • Monitor kulturních a kreativních měst
  • Kulturní stezky Rady Evropy

Cultural Gems

Projekt Cultural Gems (Kulturní drahokamy) mapuje kulturní a kreativní místa v evropských městech. Jedná se o vedlejší produkt Monitoru kulturních a kreativních měst, který hodnotí výkonnost kulturních a kreativních měst v Evropě. Tento nástroj je bezplatný, má otevřený zdrojový kód a vyvinulo jej společné výzkumné středisko (SVC).

Přečtěte si více informací o projektu Cultural Gems.