Skip to main content

Culture and Creativity

Mapáil a dhéanamh ar thacaíocht an Aontais don oidhreacht chultúrtha san Eoraip

Bioráin i gcruth bhrat an Aontais Eorpaigh ar chruinneog

Chun ceiliúradh a dhéanamh ar Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, tá sraith léarscáileanna idirghníomhacha forbartha ag Airmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) an Choimisiúin Eorpaigh chun faisnéis amhairc a bhailiú maidir leis an oidhreacht.

Tá faisnéis san fheidhmchlár gréasáin seo maidir leis na cláir agus tionscnaimh seo a leanas

  • An Lipéad Eorpach Oidhreachta
  • Príomhchathracha Cultúir na hEorpa
  • Liosta Oidhreachta Cultúrtha UNESCO san Eoraip
  • Faisnéis maidir leis an oidhreacht faoi bhagairt san Eoraip
  • Leabharlann Dhigiteach na hEorpa
  • DiscoverEU
  • Monatóir ar Chathracha Cruthaitheacha agus Cultúir
  • Bealaí Cultúrtha Chomhairle na hEorpa

Seoda Cultúrtha

Mapálann Seoda Cultúrtha áiteanna cultúrtha agus cruthaitheacha i gcathracha na hEorpa. Is seach-chuideachta é den Mhonatóir ar Chathracha Cruthaitheacha agus Cultúir, lena ndéantar measúnú ar fheidhmíocht na gCathracha Cruthaitheacha agus Cultúir san Eoraip. Is uirlis saor in aisce agus foinse oscailte é a d’fhorbair JRC.

Tuilleadh eolais faoi Sheoda Cultúrtha.