Skip to main content

Culture and Creativity

Zámek Kynžvart – místo diplomatických setkání (Česká republika)

Zámek Kynžvart, který se nachází na západě České republiky, je obklopen historickým parkem o rozloze 293 hektarů. V první polovině 19. století jej přestavěl rakouský kancléř, kníže Klemens von Metternich (1773–1859). Ten velkou měrou přispěl do významných sbírek rodu Metternichů, zvláště pokud jde o knihovnu evropského významu, jejíž součástí je i pozoruhodná sbírka daguerrotypií (prvních fotografií), a kabinet kuriozit. Sbírky zůstaly až do dnešního dne nedotčeny a jsou v celém svém rozsahu přístupné veřejnosti.

Zámek je veřejnosti otevřen od roku 1928. V roce 1840 byl centrem diplomatické iniciativy, tzv. návrhu Ligy pro zachování míru, jenž představoval důležitý okamžik v hledání trvalé rovnováhy sil v Evropě.

Vzhledem k tomu, že majitelem zámku byl kancléř Metternich, významná historická postava, se zámek Kynžvart stal místem řady diskusí a jednání evropských diplomatů. Zámek představuje památné místo evropské diplomacie, která věnovala pozornost hledání rovnováhy mezi hlavními evropskými státy. To také, na rozdíl od Metternichova osobního podílu na běhu dějin, představuje těžiště významu tohoto místa – vlastní úloha knížete by měla být předmětem kritické diskuse.