Skip to main content

Culture and Creativity

Pamětihodnosti s označením „Evropské dědictví“

Pamětihodnosti s označením „Evropské dědictví“ jsou svědectvím o historii, která utvářela dnešní podobu Evropy. Tyto pamětihodnosti od úsvitu civilizace po Evropu, kterou vidíme dnes, oslavují a symbolizují evropské ideály, hodnoty, dějiny a integraci.

Od roku 2013 jsou vybírány na základě symbolické hodnoty, které je s nimi spojena, role, kterou hrály v evropských dějinách, a aktivit, které nabízejí. Tyto pamětihodnosti sbližují Evropskou unii a její občany.

Jedinečnost označení „Evropské dědictví“

Označení „Evropské dědictví“ se v některých věcech liší od seznamu světového dědictví UNESCO.

Pamětihodnosti „Evropského dědictví“ oživují evropský příběh a dějiny, které za ním stojí.

Hlavním účelem těchto pamětihodností je zdůraznění symbolických evropských hodnot a významné role, kterou hrály v dějinách a kulturním vývoji Evropy. Nabízejí také hodnotné vzdělávací aktivity, zejména pro mladé lidi.

Pamětihodnosti „Evropského dědictví“ můžete navštěvovat jednotlivě, ale protože tvoří pečlivě koncipovanou síť, nabízejí při návštěvě více těchto památek za sebou bohatší zážitek a adekvátní představu o šíři a rozmanitosti toho, co Evropa nabízí a čeho dosáhla.

Pamětihodnosti, kterým bylo uděleno označení

Označení získalo 60 pamětihodností.