Skip to main content

Culture and Creativity

Hřbitov č. 123 východní fronty první světové války (Łużna-Pustki, Polsko)

Válečný hřbitov č. 123 byl založen v roce 1918 na kopci Pustki, dějišti jedné z největších bitev první světové války na východní frontě mezi rakousko-uherskou a německou armádou na straně jedné a ruskou armádou na straně druhé: bitvy u Gorlice, též nazývané „Verdun východu“. Hřbitov je místem posledního odpočinku vojáků z těchto tří armád, kteří pocházeli z území, která jsou součástí dnešního Rakouska, Maďarska, Německa, Polska, Ukrajiny, Ruska, Slovinska, České republiky atd., a kteří byli různých vyznání a mluvili různými jazyky.

Hřbitov č. 123 na východní fronty první světové války je pamětním místem, jež vyjadřuje myšlenku ekumenismu, neboť na něm jsou pochováni padlí bez ohledu na vojenskou, etnickou nebo náboženskou příslušnost.