Skip to main content

Culture and Creativity

Cintorín východného frontu I. svetovej vojny č. 123 (Łużna – Pustki, Poľsko)

Vojenský cintorín č. 123, ktorý bol založený v roku 1918 na vrchu Pustki. Nachádza sa na mieste jednej z najväčších bitiek I. svetovej vojny na východnom fronte, kde bojovali rakúsko-uhorská a nemecká armáda proti ruskej armáde: bitka pri Gorliciach sa tiež nazýva Verdunom východu. Cintorín je posledným miestom odpočinku vojakov z týchto troch armád, pochádzajúcich z území dnešného Rakúska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Ukrajiny, Ruska, Slovinska,... a z rôznych náboženských a jazykových prostredí.

Cintorín východného frontu I. svetovej vojny č. 123 je pamätným miestom stelesňujúcim myšlienky ekumenizmu, kde sa k padlým vojakom pristupuje rovnako, bez ohľadu na ich vojenskú, etnickú alebo náboženskú príslušnosť.