Skip to main content

Culture and Creativity

Cmentarz wojenny nr 123 Łużna–Pustki

Cmentarz wojenny nr 123 założony w 1918 r. na wzgórzu Pustki w Łużnej powstał w miejscu jednej z największych bitew I wojny światowej na froncie wschodnim. W bitwie pod Gorlicami starły się ze sobą sprzymierzone wojska austro-węgierskie i niemieckie oraz armia rosyjska. Bitwa pod Gorlicami jest również nazywana Małym Verdun. Cmentarz jest miejscem ostatniego spoczynku żołnierzy, którzy walczyli po stronie tych mocarstw. Pochodzili oni z terenów należących dziś do Austrii, Węgier, Niemiec, Polski, Ukrainy, Rosji i Słowenii oraz z najróżniejszych środowisk kulturowych i religijnych.

Cmentarz wojenny nr 123 jest miejscem pamięci, któremu przyświeca idea ekumenizmu, zgodnie z którą wszyscy polegli są traktowani tak samo, bez względu na ich przynależność religijną lub etniczną i fakt, po której stronie walczyli.