Skip to main content

Culture and Creativity

Znak dziedzictwa europejskiego – obiekty

Znak dziedzictwa europejskiego przyznawany jest obiektom, które odegrały ważną rolę w kształtowaniu współczesnej Europy. Obiekty te symbolizują europejskie ideały i wartości oraz europejską historię i integrację, od początków cywilizacji europejskiej aż po dzisiejsze czasy.

Od 2013 r. obiekty wybiera się ze względu na ich symboliczną wartość i rolę, jaką odegrały w historii Europy. W procesie selekcji bierze się również pod uwagę zajęcia edukacyjne organizowane na terenie tych obiektów. Wyselekcjonowane obiekty realizują projekty, których celem jest przybliżenie Unii Europejskiej jej obywatelom.

Co sprawia, że znak dziedzictwa europejskiego jest wyjątkowy

Lista obiektów, którym przyznano znak dziedzictwa europejskiego, to nie to samo co lista światowego dziedzictwa UNESCO.

Odwiedzając obiekty dziedzictwa europejskiego można się dowiedzieć więcej o historii Europy.

Sprzyjają one promowaniu symbolicznych wartości europejskich i podkreśleniu istotnej roli, jaką obiekty te odegrały w historii i kulturze Europy. Oferują one również wartościowe zajęcia edukacyjne, skierowane zwłaszcza do młodych ludzi.

Znak dziedzictwa europejskiego mogą otrzymać zarówno pojedyncze obiekty, jak i obiekty będące częścią większych kompleksów. Dzięki tej inicjatywie zwiedzający mogą uzyskać rzeczywiste wyobrażenie na temat zakresu i skali tego, co Europa ma do zaoferowania i co udało jej się osiągnąć.

Znak dziedzictwa europejskiego przyznano

60 obiektom.