Skip to main content

Culture and Creativity

Twierdza Cadine (Włochy)

Twierdza Cadine jest jednym z obiektów należących do fortyfikacji należących do systemu obronnego złożonego z około 80 tego typu obiektów zabudowanych w latach 1860–1915 w regionie Trydentu. Przypomina ona o historycznych podziałach, konfliktach zbrojnych i zmieniających się granicach, a także pomaga uświadomić sobie, jaką wartość mają otwarte granice i swobodne przemieszczanie się.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.