Skip to main content

Culture and Creativity

Pevnosť Cadine (Taliansko)

Pevnosť Cadine, ako reprezentatívne opevnenie obranného systému pozostávajúceho z asi 80 objektov vybudovaných medzi rokmi 1860 a 1915 v regióne Trident (tal. Trento), je pripomienkou historických sporov, vojenských konfliktov a zmien hraníc. Pevnosť poskytuje potrebné súvislosti na lepšie pochopenie hodnoty otvorených hraníc a voľného pohybu.

Viac informácií o výbere lokality nájdete v správe panelu.