Skip to main content

Culture and Creativity

Pevnost Cadine (Itálie)

Pevnost Cadine, která je ukázkovým příkladem systému obranného opevnění tvořeného přibližně 80 objekty postavenými v letech 1860 až 1915 v regionu Tridentsko, slouží jako připomínka historických svárů, válečných konfliktů a proměnlivých hranic. Zároveň poskytuje kontext, potřebný k hlubšímu pochopení významu otevřených hranic a volného pohybu.

Více informací o výběru památky najdete ve zprávě panelu.