Skip to main content

Culture and Creativity

Obóz Westerbork (Holandia)

Obóz Westerbork w północno-wschodniej Holandii przypomina nam o burzliwej przeszłości.

Do 1942 r. był obozem uchodźczym dla Żydów prześladowanych przez nazistów, a następnie stał się obozem przejściowym, z którego Żydzi, Romowie i Sinti byli deportowani do nazistowskich obozów zagłady i obozów koncentracyjnych w Niemczech i na okupowanych terytoriach Europy Środkowej i Wschodniej.

Po II wojnie światowej w obozie przetrzymywano Holendrów podejrzewanych o kolaborację z nazistami. W późniejszym okresie był on schronieniem dla osób powracających do Holandii z byłej kolonii, Holenderskich Indii Wschodnich, między innymi dla dużej grupy Molukańczyków.

Dzięki swojej historii obóz Westerbork jest ściśle powiązany z kluczowymi aspektami historii Europy takimi jak okupacja, prześladowania, dekolonizacja i wielokulturowość.

Dziś na terenie dawnego obozu można zwiedzić muzeum (oferujące m.in. programy edukacyjne) i pomniki pamięci (m.in. narodowy pomnik Westerbork).

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.