Skip to main content

Culture and Creativity

Vesterborko stovykla (Nyderlandai)

Nyderlandų šiaurės rytuose esanti Vesterborko stovykla mena neramią praeitį.

Vesterborko stovykloje iki 1942 m. glaudėsi nacių persekiojami žydų pabėgėliai, o vėliau ji tapo tranzitine stovykla, iš kurios naciai deportuodavo žydus, romus ir sintus į koncentracijos stovyklas Vokietijoje ir okupuotosiose Vidurio ir Rytų Europos teritorijose.

Po Antrojo pasaulinio karo stovykloje kalinti ir bendradarbiavimu su naciais įtarinėti olandai. Vėliau čia apgyvendinti iš kolonijų tuometinėje Olandų Rytų Indijoje grįžę asmenys, tarp jų – didelė molukiečių bendruomenė.

Dėl savo istorijos Vesterborko stovykla siejasi su kertiniais Europos istorijos aspektais – okupacija, persekiojimu, migracija, dekolonizacija ir daugiakultūriškumu.

Šiuo metu buvusios stovyklos vietoje – muziejus (kuriame, be kitos veiklos, įgyvendinamos ir šviečiamosios programos) ir atminimo paminklai (pavyzdžiui, Nacionalinis Vesterborko memorialas).

Daugiau informacijos apie paveldo vietos parinkimą rasite atrankos grupės ataskaitoje.