Skip to main content

Culture and Creativity

Лагер „Вестерборк“ (Нидерландия)

Лагерът „Вестерборк“ в североизточната част на Нидерландия има бурно минало.

До 1942 г. той служи като бежански лагер за евреи, преследвани от нацистите, след което се превръща в транзитен лагер, от който евреи, роми и синти са депортирани в нацистките концентрационни лагери в Германия и окупираните територии в Централна и Източна Европа.

След Втората световна война лагерът служи като затвор за нидерландски граждани, които са заподозрени в сътрудничество с нацистите. По-късно той е дом за хората, които се завръщат в Нидерландия от бившата колония на Нидерландските Източни Индии, сред които голям брой жители на островите Малуку.

Благодарение на историята си лагерът „Вестерборк“ е свързан с такива ключови теми в европейската история като окупацията, преследването, миграцията, деколонизацията и културното многообразие.

Днес на мястото на бившия лагер се намират възпоменателни паметници (напр. Националния мемориал „Вестерборк“) и музей, предлагащ образователни прояви и други дейности.

Вижте подробности за избора на този обект в доклада на журито.