Skip to main content

Culture and Creativity

Logor Westerbork, Nizozemska

Logor Westerbork na sjeveroistoku Nizozemske ima burnu prošlost.

Do 1942. je služio kao izbjeglički logor za Židove koje su progonili nacisti, a zatim je postao tranzitni kamp iz kojeg su Židovi, Romi i Sinti deportirani u logore za istrebljivanje i koncentracijske logore u Njemačkoj i okupirana područja srednje i istočne Europe.

Nakon Drugog svjetskog rata u logoru su zatvarani nizozemski državljani za koje se sumnjalo da su surađivali s nacistima. Kasnije je služio za zbrinjavanje osoba koje su se vratile u Nizozemsku iz bivše nizozemske kolonije Istočne Indije, među kojima je bila velika grupa Molučana.

Logor Westerbork povezan je s važnim temama europske povijesti kao što su okupacija, progon, migracija, dekolonizacija i multikulturalnost.

Na lokaciji nekadašnjeg logora nalaze se muzej (koji, između ostalog, nudi obrazovne programe) i spomenici sjećanja (kao što je Nacionalni spomenik Westerbork).

Saznajte više o odabiru lokacije u izvješću odbora.