Skip to main content

Culture and Creativity

Lokacije s oznakom europske baštine

Svaki lokalitet europske baštine simbolizira važan trenutak u povijesti stvaranja današnje Europe. Te lokacije, od prapovijesnih do suvremenih, primjeri su i simboli europskih ideala, vrijednosti, povijesti i integracije.

Od 2013. oznaka europske baštine dodjeljuje se lokacijama na temelju njihove simbolične vrijednosti, uloge koju su imale u europskoj povijesti i aktivnosti koje nude. One doprinose osjećaju jedinstva i pripadnosti građana Europskoj uniji.

Jedinstvenost oznake europske baštine

Lokacije s oznakom europske baštine razlikuju se od onih na popisu svjetske baštine UNESCO-a.

Lokacije s oznakom europske baštine imaju europsku priču i važne su za europsku povijest.

Oznaka im se dodjeljuje za promicanje simboličnih europskih vrijednosti i važnu ulogu koju su imale u povijesti i kulturi Europe. Osim toga, te lokacije nude i vrijedne obrazovne aktivnosti, posebno za mlade.

Može se posjetiti samo jedna lokacija ili cijela mreža. Posjetitelji lokacija imat će priliku naučiti što sve Europa nudi i što je postigla.

Lokacije s oznakom europske baštine

Oznaku je dobilo 60 lokacija.