Skip to main content

Culture and Creativity

Palača mira, Haag, Nizozemska

Palača mira u Haagu prikazuje povijest mira u Europi. Prije nego što je otvorena 1913., Haag je bio domaćin Prve svjetske mirovne konferencije 1899. – vrhunac mirovnog pokreta u 19. stoljeću pod okriljem mnogih europskih intelektualaca.

U Palači mira početkom 20. stoljeća, od 1913. nadalje, održavale su se svjetske mirovne konferencije kojih je svrha bila regulirati utrku za naoružanjem i razriješiti međunarodne sporove arbitracijom.

Rad na tome se nastavlja jer Palača mira sjedište je mnogih pravosudnih institucija (Međunarodnog suda, Stalnog arbitražnog suda, Haške akademije za međunarodno pravo) i utjelovljuje vrijednosti mira i pravde. Često se naziva sjedištem međunarodnog prava.

Saznajte više o odabiru lokacije u izvješću odbora.