Skip to main content

Culture and Creativity

Miera pils (Hāga, Nīderlande)

Hāgas Miera pils iezīmē miera vēsturi Eiropā. Pirms 1913. gadā pils vēra durvis, 1899. gadā Hāgā noritēja Pirmā pasaules miera konference — daudzu Eiropas inteliģences pārstāvju izauklētās XIX gadsimta miera kustības kulminācija.

XX gadsimta sākumā, sākot ar 1913. gadu, Miera pilī tika rīkotas starptautiskas miera konferences, kuru mērķis bija regulēt bruņošanās sacensības un šķīrējtiesā izšķirt starptautiskus strīdus.

Šis darbs turpinās arī tagad, jo Miera pilī atrodas daudzas tiesu iestādes (Starptautiskā tiesa, Pastāvīgā šķīrējtiesa, Hāgas Starptautisko tiesību akadēmija) un tā iemieso miera un taisnīguma vērtības. To bieži dēvē par starptautisko tiesību mītni.

Par vietnes izvēli sīkāk uzzināsit žūrijas ziņojumā.