Skip to main content

Culture and Creativity

Vredespaleis, Den Haag, Nederland

Het Vredespaleis in Den Haag staat voor de geschiedenis van de vredesbeweging in Europa. In 1899, nog voor de opening van het Paleis in 1913, was in Den Haag al de eerste wereldvredesconferentie te gast, het hoogtepunt van de negentiende-eeuwse vredesbeweging waaraan veel Europese intellectuelen hadden bijgedragen.

Sinds 1913 werd vanuit het Vredespaleis betracht de wapenwedloop te reglementeren en internationale geschillen via arbitrage te beslechten.

Dit werk wordt ook nu nog voortgezet, aangezien het Vredespaleis de zetel is van tal van gerechtelijke instellingen (het Internationaal Gerechtshof, het Permanent Hof van Arbitrage, de Haagsche Academie voor internationaal recht) en de waarden van vrede en gerechtigheid belichaamt. Het wordt vaak de zetel van het internationaal recht genoemd.

Lees meer in het verslag van het panel.