Skip to main content

Culture and Creativity

Fredspalatset (Haag, Nederländerna)

Fredspalatset i Haag är en grundpelare i Europas fredshistoria. Innan palatset öppnade 1913 stod Haag värd för den första världsfredskonferensen 1899, kulmen för 1800-talets fredsrörelse som drevs av många av Europas intellektuella.

Under 1900-talet hyste palatset internationella fredskonferenser från 1913 och framåt. Syftet med konferenserna var att reglera kapprustningen och avgöra internationella tvister genom medling.

Arbetet fortsätter i dag då byggnaden är säte för många rättsliga institutioner (Internationella domstolen, Permanenta skiljedomstolen, Haagakademien för internationell rätt) och en symbol för fred och rättvisa. Fredspalatset kallas ofta för den internationella rättens säte.

Läs mer i juryns rapport om varför den här byggnaden har valts ut.